MYCARELINK HEART-APP Installatie- en instelinstructies

VOORDAT U DE MYCARELINK HEART™-APPLICATIE DOWNLOADT

De MyCareLink Heart™-applicatie (hierna de “app” genoemd) wordt gebruikt om automatisch gegevens over te dragen van uw hartapparaat naar het Medtronic CareLink™-netwerk. Uw arts gebruikt de gegevens om uw hartapparaat te bewaken. De app wordt uitgevoerd op uw smartphone (hierna “telefoon” genoemd) of tablet. Voor de overdracht van uw gegevens wordt gebruikgemaakt van draadloze Bluetooth®-technologie en een internetverbinding.

Voordat u de app downloadt, moet u het volgende doen:

 • Controleer of uw telefoon of tablet opgeladen is.

Als uw telefoon of tablet wordt uitgeschakeld terwijl u de app downloadt of installeert, wordt dit proces niet voltooid.

 • Controleer of u een compatibele telefoon of tablet heeft.

De app kan alleen op een compatibele telefoon of tablet worden geïnstalleerd. U kunt de app niet op een laptop of pc installeren. Zorg ervoor dat u de telefoon of tablet heeft die u voor het monitoren op afstand wilt gebruiken. Een overzicht van compatibele telefoons en tablets is te vinden op www.mclheart.com.

 • Controleer of u een actieve Apple® App Store®-account en Apple-ID of een actieve Google Play™ Store-account heeft.

Als u een Apple-telefoon of -tablet heeft, moet u een Apple App Store-account en Apple-ID hebben om de app op uw telefoon of tablet te kunnen downloaden. Als u een Android™-telefoon of -tablet heeft, moet u een Google Play-account hebben om de app op uw telefoon of tablet te kunnen downloaden. Als u geen actieve account voor uw telefoon of tablet heeft, moet u eerst een account aanmaken voordat u de app downloadt.


INSTALLEREN

VÓÓR HET INSTALLEREN VAN DE APP

Voordat u de app installeert, moet u het volgende doen:

 • Controleer of de telefoon of tablet via een wifi- of mobiel netwerk verbonden is met internet.
 • Log in op uw Apple App Store-account of uw Google Play-account. 

Als u een Apple-telefoon of -tablet heeft en u ondervindt problemen met het inloggen bij de Apple App Store, controleer dan de Instellingen van uw telefoon of tablet om te zien of u op uw telefoon of tablet bent ingelogd met uw Apple-ID. Als u een Android-telefoon of -tablet heeft, controleer dan de Instellingen van uw telefoon of tablet om te zien of u op uw telefoon of tablet bent ingelogd met uw Google-account.

 • Controleer of Bluetooth® op uw telefoon of tablet is ingeschakeld.

Bij de meeste telefoons of tablets moet u op Instellingen > Bluetooth tikken om deze functie in te schakelen.

 • Zorg ervoor dat de taal van uw telefoon of tablet is ingesteld op een taal met een Latijns alfabet voordat u het serienummer van uw hartapparaat invoert.

Tijdens het instellen van de app moet u het serienummer van uw hartapparaat invoeren. Het serienummer van het hartapparaat kan alleen juist worden ingevoerd als uw telefoon of tablet is ingesteld op een taal met een Latijns alfabet.

DE APP INSTALLEREN

 1. Schakel uw telefoon of tablet in als dat nog niet is gebeurd.
 1. Download de app op een van de volgende manieren:
  • Op de website www.mclheart.com tikt u op het pictogram Download in de App Store of het pictogram ONTDEK HET OP Google Play.
  • Ga in de webbrowser van uw telefoon of tablet naar de Apple App Store of Google Play en zoek naar de MyCareLink Heart-app.
 1. Tik op DOWNLOAD in the Apple App Store of op Installeren in Google Play.
 1. Volg de instructies op uw telefoon of tablet om de app te installeren.

INSTELLEN

VÓÓR HET INSTELLEN VAN DE APP

Ter voorbereiding voordat u de app instelt:

 • Een geldig e-mailadres.

U moet met uw e-mail uw account controleren en het set-upproces voltooien. U kunt uw e-mail openen op uw telefoon, tablet, laptop of pc.

 • Het serienummer van uw hartapparaat.

Tijdens het instellen van de app moet u het serienummer van uw hartapparaat invoeren. U vindt het serienummer op de identificatiekaart van uw medisch hulpmiddel of in andere identificatie-informatie over het hartapparaat die na de implantatie zijn verstrekt.

Bij het instellen van de app moet u een wachtwoord voor uw account aanmaken. Noteer of onthoud uw wachtwoord. U moet het op een later moment tijdens het instellen van de app invoeren. 

Als u uw wachtwoord kwijtraakt of vergeet, kunt u contact opnemen met Medtronic om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

UW ACCOUNT INSTELLEN

 1. Open de app vanuit het beginscherm van uw telefoon of tablet.
 1. Tik op AANMELDEN.
 1. Volg de instructies in de app om uw account aan te maken.
 1. Controleer of u een e-mail van Medtronic heeft ontvangen in uw postvak IN.

Als u het e-mailadres dat aan de app is gekoppeld, wilt wijzigen, tikt u in het e-mailbevestigingsscherm op Wijzigen. Volg de instructies in de app om uw e-mailadres te wijzigen.

 1. Verifieer uw e-mailadres

Houd het wachtwoord dat u tijdens het instellen van de app heeft aangemaakt bij de hand. U moet het invoeren om uw e-mailadres te verifiëren. Open de e-mail en volg de instructies op om uw e-mailadres te verifiëren.


ALS U DE VERIFICATIE-E-MAIL VAN MEDTRONIC NIET KUNT VINDEN

Ga als volgt te werk als u de verificatie-e-mail van Medtronic niet heeft ontvangen of niet kunt vinden:

 1. Tik in het e-mailbevestigingsscherm op Verzend opnieuw.

 2. Controleer of u een nieuwe verificatie-e-mail van MyCareLink Heart heeft ontvangen in uw postvak IN.

 3. Volg de stappen in het gedeelte Uw account instellen om het instellen van de app te voltooien.

NA HET VERIFIËREN VAN UW E-MAILADRES

Als uw arts u al heeft ingeschreven bij het Medtronic CareLink-netwerk, kunt u inloggen en de app gaan gebruiken.

Als uw arts u niet heeft ingeschreven bij het Medtronic CareLink-netwerk, heeft uw kliniek mogelijk 1 tot 3 weken nodig om uw inschrijving te verwerken. In deze periode kunt u de app niet gebruiken voor monitoren op afstand. Wanneer uw inschrijving is voltooid, ontvangt u een e-mail.

Uw kliniek voert uw gegevens in en controleert of de gegevens uit uw hartapparaat worden ontvangen. De inschrijving en instelling hebben geen invloed op uw hartapparaat. Wanneer uw kliniek de inschrijving heeft voltooid, kan uw hartapparaat extern worden bewaakt.

Als u na 3 weken nog niet bent ingeschreven, moet u contact opnemen met uw kliniek.


INLOGGEN

INLOGGEN OP DE APP

Volg deze stappen om in te loggen bij de app:

 1. Open de app vanuit het beginscherm van uw telefoon of tablet.

 2. Voer in het veld E-mail uw e-mailadres in.

 3. Voer in het veld Wachtwoord uw wachtwoord in.

 4. Tik op VOLGENDE.

Het beginscherm van de app verschijnt. U bent nu ingeschreven en de app is ingesteld en klaar voor gebruik.


UW WACHTWOORD OPNIEUW INSTELLEN IN HET INLOGSCHERM

Ga als volgt te werk als u uw wachtwoord opnieuw moet instellen:

 1. Tik in het inlogscherm op Wachtwoord vergeten.

 2. Voer in het veld E-mail uw e-mailadres in.

 3. Tik op VERSTUREN.

 4. Controleer of u een e-mail van Medtronic heeft ontvangen in uw postvak IN.

 5. Open de e-mail. De e-mail bevat een tijdelijk wachtwoord dat na 1 uur verloopt. U kunt dit wachtwoord alleen in het komende uur gebruiken om de app te openen. Als het tijdelijke wachtwoord is verlopen, tikt u in het inlogscherm op Wachtwoord vergeten. Herhaal stap 1-3 om een nieuw tijdelijk wachtwoord te krijgen.

 6. Tik op Opnieuw instellen van wachtwoord voltooien.

 7. Voer in het veld Tijdelijk wachtwoord invoeren het tijdelijke wachtwoord in.

 8. Voer in het veld Nieuw wachtwoord aanmaken een nieuw wachtwoord in.

 9. Tik op VERSTUREN.

Er verschijnt een bevestigingsscherm. U kunt nu uw nieuwe wachtwoord gebruiken om in te loggen bij de app.


Onderstaande termen zijn gedeponeerde of geregistreerde handelsmerken van Medtronic in de Verenigde Staten en mogelijk in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren.
CareLink, Medtronic, Medtronic CareLink, MyCareLink, MyCareLink Heart

Het Bluetooth®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Medtronic is onder licentie.

M036410C001A
2022-09-25